Svenska Whippetklubbens trippelpris

Här hittar du tidigare trippelprisvinnare >>

Här hittar du tidigare trippelprisvinnare, uppfödare >>

Här ansöker du om trippelpriset >>

Här ansöker du om trippelpriset som uppfödare >>

På SW:s styrelsemöte 15 januari 1995 antogs förslaget om SW:s trippelpris, återgett i sin helhet i Whippet Bladet nr 62/94

Regler

  • Priset kan bara tilldelas enskild hund en gång.
  • Priset tilldelas endast vid ansökningstillfället levande hund.
  • Ägare till hund som uppnått erforderliga meriter har själv att anmäla resultaten till SW.
  • Kvalificerande meriter ska ha uppnåtts i Sverige.
  • Samtliga ägare till hunden skall vara medlem i Svenska Whippetklubben

En merit inom var och en av nedanstående grupper är obligatorisk

  • Utställning: hunden ska ha erhållit lägst priset certifikatkvalitet (CK) på officiell utställning alt. UK på av SW anordnad utställning
  • Rundbane-, Whippet Race- eller Lure Coursinglicens, samt ha deltagit i två lopp alt. lure coursingprov (utöver licensloppen/proven) utan att ha blivit diskvalificerad.
  • Lydnadsprov, rallylydnad, agility, bruksprov eller viltspår

Lydnadsprov: hunden ska ha deltagit i ett officiellt prov och erhållit lägst pris(140p) i klass 1
Rallylydnad: Uppflytta från nybörjarklass till fortsättningsklass
Agility: hunden ska ha deltagit i två tävlingar oavsett klass utan att ha diskvalificerats.
Bruksprov: hunden ska ha deltagit i apellklass med lägst resultatet godkänd.
Viltspår: hunden ska ha godkänt anlagsprov.

Kommentarer

Angående 1: Kravet på utställningsmeriten har av någon ansetts för högt ställd och av andra i moderataste laget. Styrelsen beslöt att anta det ursprungliga förslaget om CK-kvalitet som utställningsmerit.

Angående 2: Whippet Race: Träning och tävling anordnas av klubben Whippet Race med lokala sektioner på flera håll i landet. Rundbanetävlingar anordnas av SHCF (Svenska Hundkapplöpningssportens Centralförbund) med lokala klubbar. Lure Coursing, träningar och officiella prov anordnas av Svenska Vinthundklubbens olika avdelningar.

Angående 3: Lydnadsprov, huvudman för denna provform är Svenska Kennelklubben (SKK). Officiella lydnadsprov anordnas av bl a lokala brukshundklubbar, specialklubbar och länsklubbar. Regler och upplysningar om lydnadsprov finns att rekvirera från SKK. Agility, även här är numera SKK huvudman och reglerna kan fås från kansliet. Bruksprov, huvudman är Svenska Brukshundklubben (SBK), varifrån regelboken kan beställas. (OBS att denna även innehåller lydnadsprovsreglerna).

Prisdiplom

Priset utgörs av ett diplom och delas ut på SW:s årsmöte. Hundar som erhållit priset presenteras genom ägarens försorg på en halvsida i Whippet Bladet efter hunden erhållit sitt diplom. Uppgifter om meritering anmäls till SW på nedanstående formulär.

Eventuella frågor kontakta: trippelpris@whippetklubben.nu

SW:s konton

Huvudkonto PG 3 76 95-4
(whippetbladet, valpgåvomedlemskap)

Konto PG 415 61 57-2
(utställningar, uppfödarregister)

Swish 123 452 50 36

Sök hund

Sponsorer

Har din hund rätt försäkring?
sveland
Ring 076-677 49 47
 

Besök oss på Facebook!
facebook

Språk / language