Welcome to The Swedish Whippet Club

The Swedish Whippet Club arrange about 10 shows each year. On this website you can find shows and results from shows, or puppy section with mated bitches and born puppies. Breeders, exports and imports.

Photo of the month - February

202001

Send your photos to webmaster@whippetklubben.se

Make sure that you have the photographers permission to publish the photo. We are not using any images with names/copyright marks, nor blurred or otherwise bad photos.

Kallelse till årsmöte

Ladda ner >>

Ang bruksklass och poängberäkning om årsbästa

Styrelsen beslutade i början av 2019 att sluta räkna poäng för vinstrikaste bruksutställning whippet. Anledning är att det finns flera svårigheter med att få en rättvis beräkning. Oklarheter om vilka meriter som krävs för att delta i klassen på utställning. Reglerna för deltagande är olika på officiella och inofficiella utställningar. Därför tog styrelsen beslut om att avskaffa poängräkningen.

SW payments

IBAN SE50 9500 0099 6018 4156 1572
BIC NDEASESS

Nordea Bank
SE-105 73 Stockholm, Sweden

PayPal kassor@whippetklubben.nu
Add 20: - SEK for each payment (PayPal fee)

Sponsor

rc
 

Sponsor

Sveland Insurance
sveland

Språk / language