Welcome to The Swedish Whippet Club

The Swedish Whippet Club arrange about 10 shows each year. On this website you can find shows and results from shows, or puppy section with mated bitches and born puppies. Breeders, exports and imports.

Photo of the month - October

202001

Send your photos to webmaster@whippetklubben.se

Make sure that you have the photographers permission to publish the photo. We are not using any images with names/copyright marks, nor blurred or otherwise bad photos.

Årsbästalistorna slopas under 2020

Som en följd av det rådande uppehållet i utställnings- och tävlingsverksamheten, har styrelsen kommit fram till att inte utse årsbästa 2020 i de olika tävlingsgrenar som vanligtvis förekommer.

Svenska Whippetklubbens enkäter

Nu är vi 200…

Under september genomförde den tvåhundrade whippeten beteende- och personlighetsbeskrivning hund (BPH). Det betyder att målet som klubben satt upp i vår Rasspecifika Avelsstrategi (RAS) är uppnått och att vi tyvärr inte längre har möjlighet att betala ut något ekonomiskt bidrag till BPH tester. Whippets som genomfört BPH test efter 25 september kommer alltså inte att beviljas något bidrag.
Det betyder också att SKK kommer att sammanställa och analysera våra whippetars resultat på rasnivå . Så fort SW fått del av SKK:s sammanställning kommer vi att publicera den på hemsidan och i klubbtidningen Whippetbladet.
Vi hoppas att whippetägare och uppfödare även utan det lilla bidraget ska fortsätta testa sina hundar och bidra till ännu mer kunskap om rasens mentalitet. Med SKK:s sammanställning blir BPH dessutom ett ännu mer användbart redskap!
Här kan du läsa mer om BPH: https://www.skk.se/uppfodning/mentalitet/beteende-och-personlighetsbeskrivning-hund-bph/

Och 200 hundars analysen: https://www.skk.se/sv/uppfodning/mentalitet/beteende-och-personlighetsbeskrivning-hund-bph/For-uppfodare-och-klubbar/

SW payments

IBAN SE50 9500 0099 6018 4156 1572
BIC NDEASESS

Nordea Bank
SE-105 73 Stockholm, Sweden

PayPal kassor@whippetklubben.nu
Add 20: - SEK for each payment (PayPal fee)

Sponsor

rc
 

Sponsor

Sveland Insurance
sveland

Språk / language