Ang bruksklass och poängberäkning om årsbästa

Styrelsen beslutade i början av 2019 att sluta räkna poäng för vinstrikaste bruksutställning whippet. Anledning är att det finns flera svårigheter med att få en rättvis beräkning. Oklarheter om vilka meriter som krävs för att delta i klassen på utställning. Reglerna för deltagande är olika på officiella och inofficiella utställningar. Därför tog styrelsen beslut om att avskaffa poängräkningen.

SW:s konton

Plusgiro 3 76 95-4

Swish 123 452 50 36

Sponsor

rc

Sponsor

Har din hund rätt försäkring?
sveland
Ring 076-677 49 47

Språk / language