JUST LIKE MAGIC SATELLIT

Beskrivare BARCK BEATRICE
BPH Genomförd

MAC BELLS NAUGHTY BUT NICE

Domare 1 LJUNGGREN FELICIA
Känd mental status
1a.Kontakt hälsning: 4
1b.Kontakt samarb.: 4
1c.Kontakt hantering: 3
2a.Lek 1 leklust: 5
2b.Lek 1 gripande: 4
2c.Lek 1 grip/dragk: 2
3a 1.Förföljande: 4
3a 2.Förföljande: 4
3b 1.Gripande: 3
3b 2.Gripande: 2
4.Aktivitet: 2
5a.Avst.lek intresse: 2
5b.Avst.lek hot/aggr: 1
5c.Avst.lek nyfiken: 3
5d.Avst.lek leklust: 2
5e.Avst.lek samarb.: 2
6a.Överr. rädsla: 2
6b.Överr. hot/agg: 1
6c.Överr. nyfikenhet: 3
6d.Överr. kv. rädsla: 1
6e.Överr. kv. intr.: 1
7a.Ljud rädsla: 3
7b.Ljud nyfikenhet: 5
7c.Ljud kv. rädsla: 1
7d.Ljud kv. intresse: 2
8a.Spöken hot/agg: 1
8b.Spöken kontroll: 4
8c.Spöken rädsla: 2
8d.Spöken nyfikenhet: 5
8e.Spöken kontakt: 4
9a.Lek 2 leklust: 5
9b.Lek 2 gripande: 4
10.Skott: 2

ZA'POTOCKY'S UNBELIEVABLE BEAUTY

Beskrivare SJÖDIN EVA-KARIN
BPH Genomförd

DIXIETOWN DADDY COOL

Beskrivare WIK INGELA
BPH Genomförd

DIXIETOWN MIN GREVE AV LUXEMBURG

Beskrivare WIK INGELA 
BPH Genomförd

DIXIETOWN MJÖLNARENS IRENE

Beskrivare WIK INGELA 
BPH Genomförd

DIXIETOWN RUMBA I ENGELSKA PARKEN

Beskrivare WIK INGELA 
BPH Genomförd

SPRINGELDENS RACIN' MARIA

Beskrivare WIK INGELA 
BPH Genomförd

SHAHNADIR A KIND OF MAGIC

Beskrivare TILLY HELENA
BPH Genomförd

NEMAZ PROBLEMAZ BITTER N SWEET

Beskrivare ANDERSSON ULLA
BPH Genomförd

BLAZING KEYS BEESTONE CASTLE

Beskrivare WILSSON ANNA
BPH Genomförd

SKARNBRO'S VINDUR BJARTURSON

Beskrivare OTTERVALD NINNI
BPH Genomförd

SW:s konton

Plusgiro 3 76 95-4

Swish 123 452 50 36

Sponsor

rc

Språk / language