ZABOSA'S RUN FIGHTER

Domare 1 ÅMAN KENT
Startklass
Poäng: 0
Ej Godkänd - Startkl

TORSHAMMARENS MATILDA

Domare 1 BROCKER BJÖRN
Startklass
Poäng: 15
Ej Godkänd - Startkl

DELAKLIN'S BEAUTIFUL THING

Godkänt championat: LD STARTKLASS
Domare 1 FRID CRISPIN
Startklass
Poäng: 168
Uppflyttning Startkl

SW:s konton

Plusgiro 3 76 95-4

Swish 123 452 50 36

Sponsor

rc

Sponsor

Har din hund rätt försäkring?
sveland
Ring 076-677 49 47

Språk / language