TRIPORAS TURANDOT
Domare 1 BORG INGER
Doftprov
Ej Godkänd Doftp.I

NOGGERDOG'S LAGERKRANS
Domare 1 BAUER LOTTA
Domare 2 OLSSON FRIDA
TSM
NW1
Behållarsök poäng: 25
Inomhussök poäng: 25
Utomhussök poäng: 25
Fordonsök poäng: 25
Total poäng: 100

CALLING YOU BILLY BOO
Domare 1 BÅNG MALIN
Doftprov
Godkänd Doftprov I

AIR-EXHIBIT TREMENDOUS TESS
Domare 1 SANDGREN MICHAELA
Doftprov
Godkänd Doftprov I

SKRÄDDAREGÅRDENS VILJAS YATSY
Domare 1 SJÖBERG CAMILLA
Domare 2 IHRÉN MARIA
TSM
NW1
Behållarsök poäng: 25
Inomhussök poäng: 25
Utomhussök poäng: 25
Fordonsök poäng: 25
Total poäng: 100

ZA'POTOCKY'S UNBELIEVABLE BEAUTY
Domare 1 KRIGH MARIE
Doftprov
Godkänd Doftprov I

TAJMAHAL LICENSE TO KILL
Domare 1 BEHRING ANNELIE
Doftprov
Godkänd Doftprov I

MAGIC COLOUR CRYSTAL COSMO
Domare 1 STAGMO CAMILLA
Doftprov
Godkänd Doftprov II

MAGIC COLOUR COSMO STORM
Domare 1 RÜDÉN SIV MONIKA
Domare 2 ÖSTMAN LENA
TSM
NW1
Behållarsök poäng: 0
Inomhussök poäng: 25
Utomhussök poäng: 25
Fordonsök poäng: 0
Behållarsök fel: 02
Total poäng: 50
Total fel: 0002

SKRÄDDAREGÅRDENS VILJAS YATSY
Domare 1 IHRÉN MARIA
Domare 2 LARSSON MALIN
TSM
NW1
Behållarsök poäng: 25
Inomhussök poäng: 25
Utomhussök poäng: 0
Fordonsök poäng: 25
Utomhussök fel: 03
Total poäng: 75
Total fel: 0003

SW:s konton

Plusgiro 3 76 95-4

Swish 123 452 50 36

Sponsor

rc

Sponsor

sveland

Språk / language