CAMYRRA'S SILVER PRODIGY

Domare 1 FRIIS HANSEN EVA
Fortsättningsklass
Diskvalificerad
Poäng: 000
Domare 1 SÄVNER PIA
Fortsättningsklass
Diskvalificerad
Poäng: 000

RHETSGIS HELLO BLUE MOON

Domare 1 FRIIS HANSEN EVA
Fortsättningsklass
Poäng: 075
Kvalif/Fortsättn.kla
Domare 1 SÄVNER PIA
Fortsättningsklass
Poäng: 099
Kvalif/Fortsättn.kla

SW:s konton

Plusgiro 3 76 95-4

Swish 123 452 50 36

Sponsor

rc

Sponsor

Har din hund rätt försäkring?
sveland
Ring 076-677 49 47

Språk / language