AIR-EXHIBIT PERFECT PEARL

Domare 1 HAG CAROLA
Avancerad klass
Poäng: 091
Kvalif/Avanc.klass
Domare 1 UTTERSTRÖM BEATRICE
Avancerad klass
Diskvalificerad
Poäng: 000

SW:s konton

Plusgiro 3 76 95-4

Swish 123 452 50 36

Sponsor

rc

Sponsor

Har din hund rätt försäkring?
sveland
Ring 076-677 49 47

Språk / language