BALZAC DOKTOR GLAS

Domare 1 CARLBERG LOTTA
Fortsättningsklass
Diskvalificerad
Poäng: 000
Domare 1 SJÖDIN EMMA
Fortsättningsklass
Diskvalificerad
Poäng: 000

TWIN HILLS LINCON

Domare 1 CARLBERG LOTTA
Fortsättningsklass
Poäng: 000
Domare 1 SJÖDIN EMMA
Fortsättningsklass
Diskvalificerad
Poäng: 000

ZABOSA'S RUN FIGHTER

Domare 1 SJÖDIN EMMA
Avancerad klass
Poäng: 085
Kvalif/Avanc.klass
Domare 1 CARLBERG LOTTA
Avancerad klass
Poäng: 000

SW:s konton

Plusgiro 3 76 95-4

Swish 123 452 50 36

Sponsor

rc

Sponsor

Har din hund rätt försäkring?
sveland
Ring 076-677 49 47

Språk / language