IDOMIC'S EL ROQUEPINE

Domare 1 ARVESTRAND THERESE
Avancerad klass
Poäng: 019
Domare 1 FREJÅS ANNELIE
Avancerad klass
Diskvalificerad
Poäng: 000

SW:s konton

Plusgiro 3 76 95-4

Swish 123 452 50 36

Sponsor

rc

Sponsor

Har din hund rätt försäkring?
sveland
Ring 076-677 49 47

Språk / language