BLING'Z BRILJANT
Domare 1 SJÖDIN EMMA
Fortsättningsklass
Diskvalificerad
Poäng: 000
SE50650/2017 BLING'Z CITRIN T Whippet
Domare 1 SJÖDIN EMMA
Fortsättningsklass
Diskvalificerad
Poäng: 000

SW:s konton

Plusgiro 3 76 95-4

Swish 123 452 50 36

Sponsor

rc

Språk / language