Klasser och avgifter 2019

Reviderad 2018-11-12
Svenska Whippetklubbens officiella och inofficiella utställningar

KlassInoff utstOff utst
Valpklass 4-6 mån 175:- 175:-
Valpklass 6-9 mån 175:- 175:-
Kryptorchidklass 260:- -
Juniorklass 260:- 295:-
Unghundsklass 260:- 295:-
Bruksklass 260:- 295:-
Öppenklass 260:- 295:-
Championklass 260:- 295:-
Seniorklass 8-10 år 175:- -
Veteranklass över 10 år 20:- -
Veteranklass över 8 år - 175:-
Barn med hund 25:- 25:-
Juniorhandling 25:- 25:-
Generationsklass 75:- 75:-
Parklass 50:- 50:-
Bästa huvud (riksutst) 25:- -
Bästa rörelser (riksutst) 25:- -
Katalog 40:- 40:-

Officiell utställning

På Svenska Whippetklubbens officiella utställningar, är det SKK:s Utställnings- och Championatregler som gäller.

Inofficiell utställning

Nedan beskrivs endast det som avviker från SKK:s Utställnings- och Championatregler och som gäller på Svenska Whippetklubbens inofficiella utställningar inklusive Svenska Whippetklubbens Riksutställning.

Bedömning
Hundarna startar i olika klassar beroende på ålder och meriter. Hanar och tikar bedöms varje för sig. Det görs ingen kvalitetsbedömning (excellent, very good, good och sufficient) på Svenska Whippetklubbens inofficiella utställningar.

Konkurrensbedömning
Hundarna jämförs med varandra och placeras 1-5. I konkurrensklasserna förekommer även kvalitetspriserna HP och UK. Enligt SKK:s bestämmelser får CK inte utdelas på inofficiell utställning. CK är därför ersatt med UK (utmärkt kvalitet). Hundar som tilldelas UK ska tävla vidare i Bästa hane (BH) – respektive Bästa Tik (BT).

Anvisningar för tilldelning av UK och HP
UK kan tilldelas en i alla avseende typiskt och korrekt byggd hund med en så framträdande förtjänst och så oväsentliga fel, att den är ett utmärkt avelsarbete.
UK kan tilldelas i följande konkurrensklasser: junior-, unghund-, bruks/jakt-, öppen-, champion-, senior- och veteranklass.
UK kan inte tilldelas valpklasserna och kryptorchidklass.
HP tilldelas en särdeles lovande hund och där domaren vill berömma lite extra utan att tilldela UK. Samma hund kan inte tilldelas både HP och UK.
HP kan tilldelas i följande konkurrensklasser: valpklasserna, kryptorchid-, junior-, unghund-, bruks/jakt-, öppen-, champion-, senior- och veteranklass.
HP tilldelas även i Avels- och uppfödarklasserna.

Domarkritiker
I varje klass ges varje hund en skriftlig kritik. Det kan dock finnas undantag och det kan vara om Svenska Whippetklubbens Riksutställning endast är 1 dag och antalet anmälda hundar är mycket stort. I de fall skrivs det endast kritik på dem, som är placerade 1-5 i varje klass. Det skrivs dock kritik på alla deltagande valpar.

Klasser på inofficiella utställningar
Det finns följande klasser på SW:s inofficiella utställning:

 • Valpklass 4-6 mån
 • Valpklass 6-9 mån
 • Kryptorchidklass över 9 mån
 • Juniorklass 9-18 mån
 • Unghundsklass 15-24 mån
 • Bruks/Jaktklass över 15 mån
 • Öppenklass över 15 mån
 • Championklass över 15 mån
 • Seniorklass 8-10 år
 • Veteranklass över 10 år
 • Avelsklass
 • Uppfödarklass

Beskrivning av klasser med speciella regler på inofficiell utställning

Kryptorchidklass
Hane som saknar en eller båda testiklarna får delta i kryptorchidklass. HP kan tilldelas och berättigar till tävlan om BIS-Kryptorchid. Kryptorchid hane kan inte delta i BH-klass, men får delta i avelsklass, uppfödarklass, parklass och generationsklass. Hanar som har haft båda sina testiklar och som är kastrerad och har ett intyg, deltar inte i kryptorchidklassen, men deltar i de olika klasserna beroende på ålder och meriter.

Bruks/Jaktklass
Öppen för samtliga hundar, även champions, som har giltig race-rundbanekapp- eller lure coursinglicens. För hundar med lure coursinglicens gäller även att hunden ska ha sprungit ett godkänt lopp (minst 55 poäng).

Seniorklass 8-10 år
Denna klass är öppen för hund, som den dag den ställs ut uppnått 8 års ålder och inte har fyllt 10 år.

Veteranklass över 10 år
Denna klass är öppen för hund, som den dag den ställs ut uppnått 10 års ålder.

Specialklasser

Nedanstående specialklasser finns på alla Svenska Whippetklubbens utställningar. Enda undantag är Bästa rörelser och Bästa huvudet, som endast finns på Svenska Whippetklubbens Riksutställning.

Generationsklass
Minst 3 hundar i rakt nedstigande generation och kan bestå av flera. Även hundar i valp- och kryptorchidklass äger rätt att delta. Hunden behöver inte vara anmäld på utställningen. I generationsklassen ska bedömningen främst se till hundarnas enhetlighet i typ och jämnhet genom generationerna. Domaren tar ut en vinnande grupp.

Parklass
Två så lika hundar som möjligt. Även hundar i valp- och kryptorchidklass äger rätt att delta. Hunden behöver inte vara anmäld på utställningen. Vid bedömningen ska även kvaliteten på hundarna bedömas. Hundarna ska vara så lika varandra som möjligt, men också av hög klass. Domaren tar ut ett vinnarpar.

Barn med hund
Här ska domaren bedöma samspelet mellan hunden och uppvisaren och hur den senare lyckas visa fördelarna hos sin hund så bra som möjligt. Hunden behöver inte vara anmäld på utställningen.

Juniorhandling
Här ska domaren bedöma samspelet mellan hunden och uppvisaren och hur den senare lyckas visa fördelarna hos sin hund så bra som möjligt. Hunden behöver inte vara anmäld på utställningen.

Finalerna på inofficiell utställning
Vid tävlan i BIS-klasserna deltar endast hundar som fått HP eller UK.
Finalerna bedöms i följande ordning på inofficiella utställningar:

 1. Avelsklass
 2. Uppfödarklass
 3. Par
 4. Generationsklasser
 5. BIS-valp 4-6. HP för deltagande (omedelbart efter avslutad valpbedömning vid stort antal anmälda hundar)
 6. BIS-valp 6-9. HP för deltagande (omedelbart efter avslutad valpbedömning vid stort antal anmälda hundar)
 7. BIS-kryptorchid. HP för deltagande
 8. BIS-junior. Lägst HP för deltagande
 9. BIS-unghund. Lägst HP för deltagande
 10. BIS-bruks. Lägst UK för deltagande
 11. BIS-senior. Läst HP för deltagande
 12. BIS-veteran. Lägst HP för deltagande
 13. BIS/BIM. Lägst UK för deltagande

SW:s konton

Plusgiro 3 76 95-4

Swish 123 452 50 36

Sponsor

rc

Sponsor

Har din hund rätt försäkring?
sveland
Ring 076-677 49 47

Språk / language