Eva Brissman, Stockholm, har importerat tikvalpen Siprex Evita f. 2009-10-10 e.Swaara Grandmaster Flash u. Siprex Vilde, från Berit Lena Grötterud, Kennel Siprex , Norge.

SW:s konton

Plusgiro 3 76 95-4

Swish 123 452 50 36

Sponsor

rc

Sponsor

Har din hund rätt försäkring?
sveland
Ring 076-677 49 47

Språk / language