Lise-Lotte Thunberg, Stockholm, har importerat tikvalpen Siprex Elda f 2009-10-10 e. Swaara Grandmaster Flash u.Siprex Vilde, från Berit Lena Grötterud, Kennel Siprex i Norge.

SW:s konton

Plusgiro 3 76 95-4

Swish 123 452 50 36

Sponsor

rc

Sponsor

Har din hund rätt försäkring?
sveland
Ring 076-677 49 47

Språk / language